به گزارش افکارنیوز،

تیام به توافق اولیه با استقلال دست یافت.

با اعلام توفیقی، تیام به توافق اولیه با استقلال دست یافت و از صبح سه شنبه تست پزشکی و کارهای مربوط به ITC او انجام میشود.