به گزارش افکارنیوز،

صبای قم یکی از گزینه های سقوط به دسته دوم به شمار می رود و کار محمد مومنی برای نجات این تیم بسیار سخت است. 

محمد مومنی پیش تر دستیار حمید درخشان در تیم های مختلف بود.