به گزارش افکارنیوز،

در ماه‌ها و هفته‌های اخیر تغییرات زیادی در عربستان به ویژه ورزش این کشور رخ داده است. در ادامه رنسانس ورزشی در این کشور این بار قانون عجیب دیگری قرار است اجرا شود.

یورو اسپورت عربی نوشت که ترکی آل شیخ، رئیس شورای عالی ورزش عربستان تاکید کرده که باشگاه‌ها از فصل بعد نمی‌توانند بدون اجازه این شورا بودجه خود را صرف خرید بازیکن جدید کنند.

این تصمیم شورای عالی ورزش به منظور فراهم کردن زمینه برای خصوصی ساختن باشگاه‌ها و جلوگیری آنها از ریخت و پاش در بازار است.