به گزارش افکارنیوز،

نفتی های آبادان هنوز هم به داوری باز ی آبادان اعتراض دارند.