به گزارش افکارنیوز،

باشگاه سپاهان و بازیکن این تیم از محمد نصرتی شکایت می‌کنند.

 این باشگاه نظر به توهین‌های به کار رفته توسط محمد نصرتی بازیکن تیم نفت تهران خطاب به ساسان انصاری، همراه با ساسان انصاری از بازیکن تیم نفت شکایت می‌کنند.