به گزارش افکارنیوز،

بویان بازیکن مقدونیه اى و تیام مهاجم سنگالى که به تازگى به جمع استقلالى ها پیوستند بخشى از قرارداد خود را دریافت کردند.

مدیران باشگاه استقلال بخشى از قرارداد بویان به مبلغ ١٠٠ هزار دلار و تیام به مبلغ ٢٠٠ هزار دلار را پرداخت کردند.

هزینه یک میلیاردى و دویست میلیون تومانى آبى ها

مدیران باشگاه استقلال براى جذب بازیکن و انجام بخشى از کارهاى باشگاه از جمله حضور در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا حدود یک میلیارد تومان از حامى مالى خود دریافت کردند.از طرفى افتخارى نیز براى تامین مخارج باشگاه از یکى از نزدیکان خود ٢٠٠ میلیون تومان دریافت کرده است.