به گزارش افکارنیوز، روزنامه های امروز 24 بهمن به موضوعات مختلف ورزشی به ویژه صحبت های اخیر علی کریمی پرداختند.
 
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۲۳ / ۱۱ / ۹۶
 

 
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۲۳ / ۱۱ / ۹۶

عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۲۳ / ۱۱ / ۹۶
 

 
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۲۴ / ۱۱ / ۹۶
 
 

 
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۲۳ / ۱۱ / ۹۶
 

 
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۲۳ / ۱۱ / ۹۶
 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۲۳ / ۱۱ / ۹۶