به گزارش افکارنیوز،

طبق صلاح دید کادر فنى استقلال نورافکن و زکى پور به فیزیوتراپى مى روند و در صورتى که مشکلى نداشته باشند در اردوى تیم خود باقى مى مانند اما اگر آنها نتوانند به آمادگى لازم برسند در صورت اعلام شفر راهى تهران مى شوند.

حضور سه مدیر استقلالى در عمان

طبق هماهنگى هاى صورت گرفته قرار است افضلى روابط بین المللى باشگاه براى انجام کارهاى میزبانى استقلال راهى مسقط شود و از طرفى افتخارى و توفیقى نیز روز دوشنبه هفته آتى به اردوى استقلال در عمان ملحق مى شوند.