به گزارش افکارنیوز،

به گفته مسئولان، مردم وعلاقمندان واترپلو درامیدیه از این دیدار استقبال خوبی کردند و سالن ازتماشاگران پر شده بود. در نیمه بازی و با جلو افتادن تیم سایپا ناگهان تماشاگران با ایجاد اختلال درروند بازی و ایجاد سروصدا برای دقایقی بازی را متوقف کردند و سرانجام پای نیروی انتظامی برای ایجاد آرامش به سالن باز می شود.به گفته بازیکنان باشگاه سایپا، تماشاگران تیم امیدیه قصد حمله و زد وخورد با آن ها را داشته اند.

هادی بیک مسئول لیگ برتر واترپلو در این باره به خبرنگار ما گفت: بازی بسیار نزدیک و پایاپای بود، جو نیز بسیار سنگین بود. در دقایقی از بازی تنشی میان تماشاگران با عوامل تیم ها به وجود آمد. در ادامه نیز عوامل برگزار کننده با تذکر به تماشاگران از آن ها خواستند آرامش خود را حفظ کنند.

او ادامه داد: فدراسیون از بهترین ناظران و داوران خود برای برگزاری این دیداراستفاده کرده بود. در هر حال ما گزارشی از اتفاقات این بازی برای فدراسیون ارسال خواهیم کرد.