خبرآنلاین: با مذاکرات مسئولان باشگاه پرسپولیس و شهرداری تهران، بانک شهر دیگر هیچ شکایتی از این باشگاه ندارد.
پرسپولیسیها كه زودتر از موعد مقرر، قراردادشان را با شهرداری فسخ كرده بودند و از تبلیغات دیگری روی پیراهن خود استفاده میكنند، امروز جلسهای با مسئولان شهرداری برگزار كردند. در این جلسه پورزرندی معاون اداری مالی شهرداری، مدیرعامل بانك شهر و جمشید زارع قائم مقام باشگاه پرسپولیس شركت كردند و در مورد این موضوع صحبت كردند كه در نهایت قرار شد شهرداری هیچ شكایتی از باشگاه پرسپولیس نكند و پرسپولیس هم با اسپانسر جدیدش به كار خود ادامه دهد.