به گزارش افکارنیوز،

دربی ۸۶ قرار است دهم اسفند‌ماه برگزار شود. باز هم مطابق همیشه بحث در خصوص اینکه چه داوری قضاوت این بازی را برعهده می‌گیرد، زیاد است.

در این میان، علیرضا فغانی در صحبت با کمیته داوران اعلام کرده که قصد ندارد دربی را قضاوت کند و بهتر است قضاوت این بازی به داوران دیگر سپرده شود. به همین دلیل نام فغانی از لیست قضاوت در دربی خارج شده است.

همچنین خبر می‌رسد با توجه به قضاوت‌های خوب موعود بنیادی‌فرد شانس او برای قضاوت در دربی افزایش یافته و به نظر می‌رسد سوت دربی ۸۶ به این داور برسد.