به گزارش افکارنیوز،

مطابق با قوانین فیفا پرونده شکایت نیمار و پدرش از بارسلونا را بست چون آنها برای رسیدگی به پرونده به دادگاه دیگری مراجعه کرده اند.

پس از انتقال جنجالی ستاره برزیلی از بارسلونا به پاری سن ژرمن به مبلغ 222 میلیون یورو ،کاتالان ها به دلیل عمل نکردن به مفاد قرارداد، از پرداخت پاداش 70 میلیون یورویی به بازیکن ممانعت کردند. پس از شکایت هم دادگاه حق را به بارسلونا داد.

اکنون بارسلونا ادعای خسارت کرده و قصد شکایت از نیمار را دارد اما به گفته سخنگوی فیفا چون طرفین شاکی همزمان با فیفا به دادگاه دیگری هم مراجعه کرده اند، بنابراین طبق قانون پرونده شکایت در فیفا بسته خواهد شد.