به گزارش افکارنیوز،

در پایان بازی و زمانی که تماشاگران فولاد و استقلال داشتند استادیوم را ترک می کردند، تماشاگران دو تیم با هم درگیر شدند و به سمت هم سنگ و چوب پرتاب کردند.

در نهایت با دخالت نیروی انتظامی این قائله ختم به خیر شد و به هواداران دو تیم آسیب جدی وارد نشد، هرچند که هواداران فولاد در پایان بازی به شدت از شکست سنگین تیم شان عصبانی بودند.