به گزارش افکارنیوز،

اینروزها نه مهدی رحمتی حاشیه امنیت را احساس می کند و نه حسین حسینی. هر یک به دروازه می رود سعی می کند بهترین نمایش را داشته باشد. این به سود این دو دروازه بان و از همه مهم تر استقلال است.

پیش تر این طور نبود. تحت هر شرایطی رحمتی بازی می کرد و حسین حسینی همیشه محکوم به نیمکت نشینی بود.

با وجود تغییر سیاست ها رفتار مهدی رحمتی و حسینی رو به حرفه ای گری است و این بهترین تصمیم این دو دروازه بان است. آنها باید تمرین و از تصمیم شفر تمکین کنند و نه چیزی غیر از این.

در این عکس مهدی رحمتی را در حال دریبل زدن حسین حسینی می بینید. می تواند این صحنه بیانگر این مسئله باشد که در سایه رقابت می شود رفاقت هم کرد.