به گزارش افکارنیوز،

باز هم دختری دیگر با ظاهری مردانه توانست وارد استادیوم آزادی شود. وی خود را شبیه مردان کرد تا بتواند بازی پرسپولیس و الوصل را از نزدیک ببیند.