به گزارش افکارنیوز،

 روزهایی که تیم ملی آل اشپورت می پوشید به فدراسیون فوتبال اعتراض کرد و اعتراض خود را با پوشیدن لباسی غیر از اسپانسر تیم ملی به اوج رساند و اینجا بود که فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت تحت هر شرایطی که شده اسپانسر تیم ملی را تغییر دهد و در نهایت هم این اتفاق رخ داد.
خیلی از جنگ های کی روش به سود فوتبال تمام شد. امروز هم او لباس خوب می پوشد و هم اعضای تیم  ملی.
این یکی از درس های حضور کی روش در فوتبال ایران است که سرمربی باید در دفاع از اعتبار تیمش بجنگد. همه چیز فوتبال درون زمین نیست. تیم از اتفاقات بیرونی شخصیت می گیرد و حتما یک تیم موفق تیمی است که از بهترین امکانات بهره می برد. البته دیده شده برخی از تیم ها در تنگناها به موفقیت غیر قابل انکاری رسیدند اما این موفقیت ها تدوام نداشته است.