افكار نيوز: دو تيم فوتبال رنجرز و دپورتس کنسپسيون از دسته دوم فوتبال شيلي روز گذشته به مصاف يکديگر رفتند. در اين ديدار بازيکنان به علت آنچه که از سوي آنها ناداوري خوانده شده مارسلو ميراندا را کتک زدند به طوري که وي از ناحيه گردن و مچ دست راست به شدت آسيب ديد و به علت وخامت حالش به سرعت به بيمارستان منتقل شد. جالب اينجاست که در مدت زمان درگيري داور با بازيکنان هيچ نيروي پليسي نزديک زمين نبود تا داور را نجات بدهد. انتشار اين خبر در سطح جهاني باعث شده فدراسيون فوتبال شيلي بازيکنان خاطي را تا اطلاع ثانوي از حضور در کليه اماکن ورزشي محروم کند.