به گزارش افکارنیوز،

حامد کاویانپور به ما گفت: «من هم تصور می کنم پرسپولیس علیرغم پیروزی هایی که داشت اما دچار نوسان تاکتیکی شده است. دلیل این امر هم تا حدود زیادی مشخص است.»

او اضافه کرد: «این طور احساس می شود که پرسپولیس فقط می خواهد روی یک سیستم و تاکتیک به گل برسد و این موضوع، کار آنالیز تیم برای سایر حریفان را آسان می کند و فکر می کنم شادابی را از مدل فوتبال بازیکنان می گیرد. من تصور می کنم باید هر چه زودتر، پرسپولیس بعد از تعطیلات تغییر سیستم بدهد تا حریفانش را تحت تاثیر قرار بدهد.»