به گزارش افکارنیوز،

در این مورد یکی از نزدیکان استقلال به همکار ما گفت: «خسرو تا خرداد ۹۸ با استقلال قرارداد دارد و ماندنی است ضمن اینکه آقای شفر هنوز لیستی به نام لیست خروج یا مازاد به باشگاه تحویل نداده است.»

گفتنی است پارسال خسرو و رحمتی قرارداد ۳ ساله بستند و امسال هم منتظری و جباری  که البته این آخری با کلی دعوا کنار گذاشته شد.