به گزارش افکارنیوز،

یک بار پرونده مهدی طارمی در کمیته انضباطی فیفا مورد بررسی قرار گرفته و برای آن رای صادر شده است و قرار نیست این پرونده بار دیگر در ایران بررسی شود و منجر به صدور رای گردد.

طبق قوانین مدنی یک تخلف در دو دادگاه به طور موازی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و دو رای برای یک تخلف صادر نخواهد شد.