به گزارش افکارنیوز،

کی روش گفت: بازیکنان داخلی باید آماده تر باشند او البته از نتیجه ناراحت نبود اما می گفت سربازها باید برای خط مقدم آماده شوند.

کی روش از عملکرد چند بازیکن لیگ راضی نیست و چه بسا اگر آنها در بازی با الجزایر هم آماده نباشند در اردوهای بعدی دعوت نشوند.