به گزارش افکارنیوز،

در چارچوب دیدار دوستانه از ساعت 20:30 ایران در اتریش به مصاف الجزایر می‌رود. 

ترکیب اصلی سبزها به شرح زیر است: 

فوزی شاوشی ، زین‌ الدین فرحات، فاروق شافعی، عیسی ماندی،  ، رامی بن سبعینی ، سلیم بوخنشوش کارل مجانی، سفیان هانی ، ریاض محرز، بغداد بونجاح و  العربی هلال سودانی