به گزارش افکارنیوز،

 نزدیک به 1500 هوادار ذوب آهن از نزدیک شاهد این رقابت بودند، از نکات قابل توجه این دیدار این بود که تماشاگران اصفهانی از نحوه پیوستن مهدی مهدی پور و دانیال اسماعیلی فر در نیم فصل دوم به تیم تراکتورسازی تبریز ناراحت بودند و در طول مسابقه بر علیه این دو بازیکن شعار دادند، در صورتیکه احسان پهلوان بازیکن نیم فصل نخست ذوب آهن که برای خدمت مقدس سربازی به تراکتورسازی پیوسته و حتی در لیست ۱۸ نفره این تیم نیز حضور نداشت به شدت از سوی هواداران ذوب آهن مورد توجه و تشویق قرار گرفت.


هواداران ذوب آهن برای بازیکنان قدیمی خود احترام خاصی قائل هستند، همین اواخر سال 1396 بود که اسماعیل فرهادی به همراه گسترش فولاد تبریز به اصفهان آمد که شب قبل از بازی سپاهان و گسترش فولاد تبریز هواداران ذوب آهن برای این بازیکن اصفهانی سنگ تمام گذاشتند اما تعدادی از هواداران ذوب آهن پس از بازی امروز به مهدی مهدی پور و دانیال اسماعیلی فر گفتند که این شکست انتقام آن جدایی نابه هنگام بود.