به گزارش افکارنیوز،

 وینفرد شفر یک مربی سخت گیر در مسائل فنی و خوش مشرب در خارج از زمان تمرین است که بازیکنان از کار کردن با این مربی لذت می برند. شفر می داند چه زمانی باید از بازیکنانش دور شود و چه زمانی به آنها نزدیک باشد. همین مسائل، برگ برنده استقلال و شفر است.

به این تصویر نگاه کنید؛

 

شفر با همین شوخی های ساده، انگیزه های بیشتری را به تیمش تزریق می کند و بازیکنان را با آمادگی روانی بیشتری، به ادامه تمرینات فرامی خواند.