به گزارش افکارنیوز،

در دو جلسه قبلی تمرینات پرسپولیس در ازبکستان، یکی از مسائلی که به شدت مورد توجه قرار گرفت، بحث شوتزنی بود.
برانکو مدام به بازیکنان تیمش دستور می داد باید در شوتزنی، تمرین و تمرکز بیشتری داشته باشند. حدس برانکو این است که تیم ازبکستانی می خواهد مدام حمله کند و بالاتر از خط یک سوم دفاعی اش فوتبال بازی خواهد کرد از این رو، پرسپولیسی ها باید بیشتر به فکر گلزنی از راه دور و با شوتزنی باشند.