به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پانزدهم فروردین ماه 97 به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.

اختلاف در مدت و قیمت قرارداد شفر/ صدرنشین انتقادات / چهار میلیارد تومان برای یک فصل!

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ فروردین

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ فروردین

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ فروردین

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ فروردین

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ فروردین