به گزارش افکارنیوز،

با توجه به صدور رأی و عدم اجرای آن از سوی باشگاه نفت، اخیراً فدراسیون فوتبال نامه‌ای در این خصوص ارسال کرده که اگر باشگاه نفت رأی را اجرا نکند ابتدا با کسر امتیاز و محرومیت از نقل و انتقالات مواجه خواهد شد و تنبیه بعدی سقوط به یک دسته پایین‌تر است.