به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی شانزدهم فروردین ماه 97 به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.