به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم فروردین ماه به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.

پرسپولیسی ها فریب خوردند/یازدهمین حکمرانی پادشاه/

پرسپولیسی ها فریب خوردند/یازدهمین حکمرانی پادشاه/

پرسپولیسی ها فریب خوردند/یازدهمین حکمرانی پادشاه/

پرسپولیسی ها فریب خوردند/یازدهمین حکمرانی پادشاه/

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ فروردین؛

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ فروردین؛

روزنامه‌های ورزشی ۱۹ فروردین؛