به گزارش افکارنیوز،

تمرین تیم فوتبال استقلال ساعت 12 ظهر امروز در زمین صنایع دفاع برگزار شد.

با تصمیم وینفرد شفر 4 بازیکن ملی پوش در محل تمرین امروز حضور نداشتند و به استراحت پرداختند.

تمرین تیم فوتبال استقلال با صحبت های شفر آغاز شد، همچنین بازیکنان بابت تولد شجاعیان به او تبریک گفتند.

اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقلال در مرکز زمین به گفتگو با یکدیگر پرداختند.

خسرو حیدری و برزای در تمرینات به دور زمین دویدند.

«تیام» مهاجم سنگالی تیم فوتبال استقلال از امروز به تمرینات استقلال اضافه شده است.

مجید حسینی و فرشید باقری در تمرین امروز غایب هستند و به انجام فیزیوتراپی می پردازند.

دروازه بان های استقلال روز یکشنبه به تمرین اختصاصی زیر نظر نامداری پرداختند.

بازیکنان تیم فوتبال استقلال در ٢ گروه به تمرین پرداختند.گروه اول زیر نظر شفر به ضربه زدن سمت دروازه بعد از عبور از موانع پرداختند و گروه دوم زیر نظر ساناک به تمرین حفظ توپ مشغول شدند.

تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال استقلال در بخشی از زمین به فوتبال درون تیمی پرداختند.

تعداد دیگری از بازیکنان همچنان زیر نظر شفر ضربه به دروازه را تمرین می کنند.

آیتم پایانى تمرین آبی پوشان مرور یک حرکت ترکیبی و تاکتیکی بود.