به گزارش افکارنیوز،

آبی پوشان تهرانی روز یکشنبه تمرینات خود را برای دیدار با گسترش فولاد تبریز ادامه دادند. با تصمیم شفر در این جلسه تمرینی چهار ملی پوش استقلال حضور نداشتند.

خسرو حیدری، تیام و برزای در این تمرین به کارهای اختصاصی پرداختند. تعدادی از بازیکنان زیر نظر شفر و تعدادی زیر نظر دیگر دستیاران او آیتم های مختلف تمرینی را پشت سر گذاشتند