به گزارش افکارنیوز،

امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ذوب آهن مثل خیلی ها به افزایش قیمت دلار واکنش نشان داد.

اما این واکنش با خیلی از واکنش ها متفاوت است. 

واکنشی که قابل واکاوی است و ما را به فکر فرو می برد. گرانی دلار برای عده ی قلیلی نان است اما برای خیلی ها غم از جمله امیر قلعه نویی...