به گزارش افکارنیوز،

با افزایش حواشی اطراف بازیکنان پرسپولیس در این روز ها قرمز های پایتخت معتقدند در تیم جاسوس وجود دارد.

بعد از قهرمانی پرسپولیس،حالا بیشتر از قبل حواشی هم سراغ این تیم رفته است، تا جایی که کوچکترین اخبار این تیم به رسانه ها درز پیدا می کند، از اتفاقاتی که در هنگام تمرین رخ میدهد تا حواشی ای که در هتل و رختکن و اتوبوس پیش می آید، 

به نظر می رسد این اتفاقات به شدت بازیکنان این تیم مخصوصا قدیمی تر ها را عصبانی و نگران کرده است