به گزارش افکارنیوز،

شوخی بلیچرریپورت با شادی بعد از گل رونالدو در دیدار با یونتوس را مشاهده می نمایید.

رونالدو