به گزارش افکارنیوز،

همان طور که دیروز در خبرها خواندید در مسیر رفتن به فرودگاه امام اتوبوس استقلالی ها خراب شد اما شفر به جای غر زدن خندید وحتی عکسی را به یادگار گرفت و در اینستاگرام نوشت هیچ چیز نمی تواند ما را متوقف کند.

این یک درس خوب برای استقلالی ها بود که باید موانع را پشت سر گذاشت نه به آنها فکر و در مورد آنها حرف زد.

شفر در استقلال فقط فوتبال نمی آموزدو استقلال باید بابت چنین مربی ای خرسند باشد و اهداف بزرگ تری را در سر داشته باشد.