به گزارش افکارنیوز،

محسن ربیع خواه که در بازی با پارس جنوبی رباط پاره کرد حداکثر تا دو هفته دیگر جراحی می شود.

این تاکید برانکو هم هست. در این صورت محسن ربیع خواه تقریبا از اواخر مهره ماه آماده بازی برای تیم پرسپولیس می شود. 

از آنجایی که این فصل لیگ برتر به خاطر جم جهانی شهریور ماه آغاز می شود این بازیکن تنها چهار، پنج هفته ابتدایی بازی ها را از دست خواهد داد.