به گزارش افکارنیوز،

در این صحنه السدی ها معتقدند کمک داور به اشتباه به ضرر آنها آفساید گرفته و گلی که به ثمر رسیده درست بوده است.

این یکی از دلایل باخت تیم السد از سوی رسانه های قطری عنوان شده است.