به گزارش افکارنیوز،

نصرالله عبدالهى درباره اینکه آیا بازیکنان در کویت پاداش دریافت کرده اند یا خیر گفت:افتخارى با حضور در کویت پاداش بازیکنان و کادر فنى تیم را پرداخت کرد و اینکه مى گویند بازیکنان از دریافت نکردن پاداش ناراحت هستند کذب است و برعکس اعضاى تیم بسیار خوشحال و اکنون هم راه بازگشت به تهران هستیم.

عبدالهى بیان کرد :با بررسى هاى لازم نفرى هزار دلار به بازیکنان پرداخت شده و قرار است تا قبل از بازى با پیکان نیز پانصد دلار دیگر به هر یک از اعضاى تیم پرداخت شود.