به گزارش خبرگزاری فارس، امیر قلعه نویی پس از تساوی ۲ بر ۲ صبای قم در نشست خبری حاضر نشد و هیچ یک از دستیارنش هم به جلسه خبری نیامدند.