به گزارش خبرگزاری فارس، زاید، مهاجم اهل لیبی پرسپولیس امروز بالاخره پس از حرف و حدیث های فراوان در تمرین این تیم شرکت کرد و سپس جلسهای را با دنیزلی برگزار کرد. قرار است با دستور دنیزلی این بازیکن فردا تست پزشکی بدهد و در صورت عدم مشکل از روز یکشنبه در تمرینات گروهی حضور داشته باشد.

همچنین بازیکنان پرسپولیس که پس از هر تمرین در هفته گذشته با دستور دنیزلی کنار یکدیگر قرار میگرفتند تا ناهار بخوردند از امروز به دستور کادر فنی این برنامه گروهی لغو شد تا بعد از تمرین امروز بازیکنان پرسپولیس هر کدام برای صرف ناهار به منازل خود بروند.