دكتر احمد هاشميان در گفتوگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت پرونده بازيكن دوپينگي ليگ برتر گفت: بازيكن متخلف تا پايان وقت اداري پنجشنبه وقت داشته است كه نسبت به حكمش درخواست استيناف بدهد و از آنجايي كه امروز تعطيل بوده است، نميدانم كه آيا اين درخواست را انجام داده است يا خير. اما آنچه مسلم است تا زماني كه حكم قطعي نشود، نميتوانم جزئيات آن را اعلام كنم. اگر بازيكن درخواست استيناف نداده باشد، حكمش فردا قطعي ميشود و اگر درخواست داده باشد قطعيت حكم تا زمان بررسي استيناف طول خواهد كشيد.

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که اگر این بازیکن متخلف پیش از این نیز یک بار به دلیل دوپینگ محروم شده باشد، محرومیتش به دلیل تخلف تازه چگونه خواهد بود؟ گفت: آیین‌نامه مربوطه جدولی دارد که بر اساس نوع ماده غیر قانونی که فرد در مرتبه اول استفاده کرده است و نوع ماده در بار دوم، محرومیت بازیکن را مشخص کرده است. این جدول به ترتیبی که گفتم ۱۸ حالت مختلف را مطرح می‌کند که محرومیت‌های آن‌ها از یک سال تا مادام‌العمر است.

رییس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در ادامه ماده مصرفی بازیکن متخلف لیگ برتر را " متیل هگزان آمین " نامید و به ایسنا گفت: این ماده از دسته ششم مواد ممنوعه است که به مواد خاص معروفند. مواد خاص که در آیین‌نامه دسته‌بندی جداگانه‌ای دارند، موادی هستند که احتمال ورودشان به بدن بازیکنان به غیر از قصد دوپینگ هم ممکن است و در مواردی که چنین ماده‌ای در بدن بازیکنی پیدا می‌شود، مسئولان کنترل دوپینگ باید دقت کنند که این ماده تصادفا وارد بدن او نشده باشد.

هاشميان در پايان به پرونده يكي ديگر از بازيكنان متهم به دوپينگ اشاره كرد و گفت: در پرونده علي حسيني، بازيكن تيم داماش نيز رد پاي همين ماده مشاهده شده بود كه بعدها ثابت شد كه اين ماده از طريق يك مكمل كه به ظاهر قانوني بوده است، وارد بدنش شده بوده است و در نهايت فقط به اخطار كتبي محكوم شد. هرچند اين اخطار كتبي نيز به نوبه خود سابقه محسوب ميشود.