به گزارش فارس، منصور پورحیدری در شرایطی که خبرنگاران رسانههای مختلف در پایان دیدار استقلال و سپاهان منتظر مصاحبه با بازیکنان استقلال بودند آنها را ممنوعالمصاحبه کرد.

مظلومی و پورحیدری درحالی که با عصبانیت وارد رختکن استقلال شدند به بازیکنان این تیم اعلام کردند حق مصاحبه با هیچ رسانه‌ای را ندارند.

این تصمیم پورحیدری اعتراض خبرنگاران را در پی داشت و آنها به محمد سررشته‌داری مدیر روابط عمومی این باشگاه با بیان این جمله که هرگاه استقلال نتیجه دلخواه و مطلوبش را نمی‌گیرد پورحیدری اجازه مصاحبه به بازیکنان را نمی‌دهد، اعتراض خود را نشان دادند.

سررشته‌داری برای آرام کردن خبرنگاران به آنها توضیح داد: مدیر تیم در هر شرایطی می‌تواند تشخیص دهد که بازیکنان مصاحبه نکنند. وقتی بازیکن عصبانی است در حالت عصبانیت چیزی گیر خبرنگاران نمی‌آید. این مسئله ربطی به نتیجه ندارد.

وی افزود: در دو سه هفته اخیر رسانه‌ها به سمت رقبای استقلال رفتند و مطالب خود را طوری می‌نویسند که به نفع رقبا تمام شود درحالی که استقلال خوب نتیجه گرفته و در صدر جدول قرار دارد. آرامش تیم از همه مهم‌تر است.

خبرنگاری که به شدت از این تصمیم ناراحت بود به سررشته‌داری گفت: ممنوع‌المصاحبه شدن بازیکنان دستور جباری است یا پورحیدری؟ مدیر روابط عمومی استقلال که توقع پرسیدن چنین سؤالی نداشت، گفت: این حرف‌ها درست نیست. مسلم است که پورحیدری چنین تصمیمی گرفته است. اتفاقا جباری امروز از همه روزها آرام‌تر است.
پورحیدری ۴۰ سال سابقه ورزشی دارد و وقتی میگوید فعلا وقت مصاحبه نیست از تجربهاش میگوید. نه نتیجه بدی گرفتهایم و نه چیز دیگری است؛ یک مسئله ساده است. من بارها با پورحیدری صحبت کردم و حتی مجوز مصاحبه گرفتن را از بازیکنان داده اما بحث مدیریت تیم با ایشان است.