سرویس ورزشی افکار نیوز - داور ریزنقش کشتی و رئیس سابق هیات کشتی تهران باورش نمیشد که بعد از ۴۹سال، نامهاش به جهانپهلوان تختی پیدا شود!

به گزارش «افکار نیوز» روز دهم تیرماه سال۱۳۴۰، رحیم جدی نامه‌ای برای جهان‌پهلوان تختی نوشت و از آرزوهایش برای داشتن عکس تختی با امضای او گفت. جدی آن زمان کلاس چهارم بود و در اردبیل زندگی می‌کرد.
او در نامه‌اش به جهان‌پهلوان نوشته است: «آرزو دارم فقط یک‌قطعه عکس جنابعالی را، که پشتش را با دست مبارک خود نوشته مرقوم فرمایید تا موجب افتخار و تشویق بنده گردد.»

به نظر میرسد، جدی این برنامه را پیش از رقابتهای جهانی۱۹۶۱ یوکوهاما برای جهانپهلوان تختی نوشته است. تختی در مسابقات جهانی یوکوهاما توانست به مقام قهرمانی دست یابد.