علی پروین ارتباط خوبی با مصطفی دنیزلی برقرار کرده است.علی پروین و مصطفی دنیزلی در تمرینات حسابی همدیگر را تحویل می گیرند.رابطه خوب این دو نفر می تواند نوید بخش روزهای خوب برای پرسپولیس باشد.دنیزلی در تمرین سرخپوشان پروین را در آغوش کشیده است.