به گزارش افکارنیوز،

تازه ترین رنکینگ برترین فرنگی کاران ماه جهان در حالی از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد که محمدعلی گرایی، رضا خدری و بهنام مهدی زاده از ایران در جمع برترین نفرات اوزان خود قرار گرفتند.

بر این اساس جدیدترین رنکینگ برترین فرنگی‌کاران جهان به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم:

۱- اکرم اوزتورک از ترکیه با ۳۰ امتیاز

۲- رضا خدری از ایران با ۲۴ امتیاز

۳- شوتا تاناکورا از ژاپن با ۲۲ امتیاز

۶۰ کیلوگرم:

۱- ژولچوبیکوف از قرقیزستان با ۳۶ امتیاز

۲- لوئیز سانچز از کوبا با ۳۵ امتیاز

۳- سرگی امیلین از روسیه با ۲۷ امتیاز

۶۳ کیلوگرم:

۱- آماتوف از قرقیزستان با ۳۰ امتیاز

۲- میهای میهوت از رومانی با ۲۸ امتیاز

۳- استیگ آندره برگ از نروژ با ۲۶ امتیاز

۶۷ کیلوگرم :

۱- اسماعیل بوررو از کوبا با ۴۷ امتیاز

۲- علمات کبیسپایف از قزاقستان با ۴۲ امتیاز

۳- آرتم سورکوف از روسیه با ۳۲ امتیاز

۷۲ کیلوگرم:

۱- بالینت کورپاسی از مجارستان با ۴۲ امتیاز

۲- دمیو ژادرایف از قزاقستان با ۳۸ امتیاز

۳- آدام کوراک از روسیه با ۳۳ امتیاز

۷۷ کیلوگرم:

۱- محمدعلی گرایی از ایران با ۳۸ امتیاز

۲- آریل باتیستا از کوبا با ۳۴ امتیاز

۳- رومان ولاسوف از روسیه با ۳۴ امتیاز

۸۲ کیلوگرم:

۱- دانیل آلکساندروف از بلغارستان با ۴۰ امتیاز

۲- لازلو سازبو از مجارستان با ۳۱ امتیاز

۳- ماکسیم مانوکیان از ارمنستان با ۲۹ امتیاز

۸۷ کیلوگرم:

۱- روبرت کوبیلاشویلی از گرجستان با ۳۳ امتیاز

۲- بخان اوزدویف از روسیه با ۳۱ امتیاز

۳- دانیل هچاواریا از کوبا با ۲۹ امتیاز

۹۷ کیلوگرم:

۱- اورخان نوریف از آذربایجان با ۴۲ امتیاز

۲- چنگ ایلدیم از ترکیه با ۳۸ امتیاز

۳- خوزه پرز مورا از ونزوئلا با ۳۴ امتیاز

۱۳۰ کیلوگرم:

۱- اسکار پینو از کوبا با ۳۶ امتیاز

۲- بهنام مهدی زاده از ایران با ۳۳ امتیاز

۳- بالینت لام از مجارستان با ۳۲ امتیاز

۴- آلکسیوچ از رومانی با ۳۰ امتیاز

۵- رضا کایالپ از ترکیه با ۲۷ امتیاز