به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم اردیبهشت ماه به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.

 

///

///

 

///

 

///

 

///

 

///

 

///

 

///