به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم اردیبهشت ماه به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.

////

////

////

////

////

////