به گزارش افکارنیوز،

محسن مسلمان آقای پاس گل فوتبال ایران پستی کنایه آمیز را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

4FFM1hGqKcov