به گزارش افکارنیوز،

 فدراسیون فوتبال در سه گرید قرار است کاروان ایران را راهی روسیه کند. گرید اول شامل اعضای تیم ملی می شود که زودتر از همه برای برگزاری بازی تدارکاتی در تاریخ 18 خرداد وارد روسیه می شوند.

مرحله بعدی نوبت خبرنگاران و میهمانان فدراسیون فوتبال می شود  و گرید سوم هواداران هستند که البته در گرید سوم فدراسیون فوتبال برای اعزام هواداران مسئولیتی ندارد. 

جام جهانی فوتبال از 24 خرداد آغاز می شود.