آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال قبل از دیدار با ذوب آهن امروز ساعت ١٧ در ورزشگاه دستگردى برگزار شد.

تیم داورى دیدار استقلال - ذوب آهن قبل از استقلالى ها در ورزشگاه دستگردى تمرین کردند.

بازیکنان تیم فوتبال استقلال قبل از آغاز تمرین امروز براى شکست ذوب آهن حلقه اتحاد تشکیل دادند.

وینفرد شفر در ابتداى تمرین دقایقى با بازیکنان صحبت کرد.

بازیکنان استقلال پس از دویدن ، به کارهای کششی پرداختند.

امید ابراهیمى در تمرین امروز غایب بود.

وریا غفورى که شایعه قهر او به گوش مى رسید در تمرین امروز بدون مشکلى حضور پیدا کرد.

پاس کاری ترکیبی آیتم بعدی تمرین استقلالی هابود که در سه گروه انجام شد.